Balasty kierownicy, odważniki

Odważniki balastowe kierownicy.